SATÜRN OĞLAKTA


Satürn 20 Aralık 2017-17 Aralık 2020 tarihleri arasında Oğlak burcunda transit edecek. Yalnız 22 Mart-2 Temmuz 2020 tarihleri arasında Satürn Kova burcunda transit edecek ve sonrasında yine 17 Aralık’a kadar Oğlak burcunda seyahatine devam edecek. 18 Nisan-6 Eylül 2018, 1 Mayıs-18 Eylül 2019 tarihlerinde ise geri harekette olacak.

Satürn Zodyak çemberini 28 yılda tamamlar ve her burç değiştirişinde o burcun temaları ile ilişkili olan durumları yapılandırmamız söz konusu olur. Oğlak burcu, genel anlamda inşa etmek, yapılandırmak, tertiplemek, disipline etmek, hesap etmek, ayarlamak ile ilgili bir burçtur. Satürn Oğlak burcunda yönetici konumdadır ve doğasının tüm yönlerini bu burçta açık ve güçlü bir şekilde sergileme fırsatını bulur. Satürn bizi kısıtlar, limitlerimizi bilmemizi sağlar ve bizi disipline eder. Aynı zamanda, Satürn karmanın Lordudur. Satürn Oğlak burcunda yönetici pozisyondadır ve kuvvetlidir. Bu nedenle, hayatlarımızda ödeyeceğimiz bedeller daha zorlayıcı olabilir. Geçmiş davranışlarımızın sonuçlarını bu 2,5 yıl süresince alacağız. Başka bir deyişle, ne ektiysek onu biçeceğiz. Satürn kişisel haritalarımızda hangi evden geçiş yapacaksa, o evin konularını vurgulayacak ve o konularda dersler almamıza ve bedeller ödememize neden olacaktır. Örneğin, iş hayatında üst pozisyonda bir kişisiniz ama geçmişte çalışanlarınıza adaletsiz davrandınız diyelim. Satürn Oğlak ise 10. evinizde transit ediyor olsun. Kendinizi bir anda iflas etmiş ya da işsiz kalmış bulabilirsiniz. Tam tersi düşünecek olursak, geçmişte çalışanlarınıza adaletli davranıp hak yemediyseniz iş hayatında daha da güçlenebilir, yeni başarılara imza atabilirsiniz ve destekler bulabilirsiniz.

Satürn Oğlak transitinde gideceğimiz yol çetin ve zorludur. Bu dönemde, çok fazla çabalamamız, çalışmamız, sebat etmemiz ve isteklerimiz için sonuna kadar vazgeçmeden gitmemiz gerekecek. Uzun vadeli hedefler belirlemek ve bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için adım atabileceğimizi bir dönemdir bu. Hayatımızda eksik olan şeyleri en tepeye kadar çıkarak tamamlamamız gerekecek. Aksayan, çürüyen, laçkalaşmış şeyleri ve ilişkileri hayatımızdan çıkarmamız da gerekebilir. Öte yandan, pürüzlü ama yine de özü güçlü ilişkileri ve durumları yeniden ele alıp yapılandırmamız ve çözüm bulmamız lazım. Satürn Oğlak kararlılık, azim, disiplin, üstesinden gelmek, saygınlık, otorite, ciddiyet ve gerçekçilik demektir.

Satürn Oğlaktayken aşırı hırs ve rekabet içine de girebiliriz. Başaramayacağımızdan ve yetersiz olacağımızdan da korkabiliriz. Ayrıca, aşırı sorumluluklar yüklenip kendimizi bu ağırlık altında ezilmiş ve tükenmiş hissedebiliriz. Risk almaktan imtina edebiliriz ve gerçekçi planlar peşinde koşabiliriz daha çok. Bu nedenle, zaman zaman kendimizi depresif ve karamsar duygular içinde bulabiliriz.

Tüm bu çabalarımız ve çalışmalarımızın ödülünü transit sonunda bize sunmuş olacaktır ve doğum haritamızın hangi evinden geçiyorsa o konularda büyük değişimlerden geçmiş olacağız.

Toplumsal açıdan bakıldığında ise Satürn çürümeye yüz tutmuş düşünce ve inanç sistemlerini girdiği burç vasıtasıyla yapılandırır ve realite değişikliğine yol açar. Toplumsal ve sosyal düzende bir takım yeni trendler ve değişimler görülebilir. Devlet kurumları, iktidarlar, yöneticiler, iş adamları, liderler, büyük şirketler ve makroekonomi ile alakalı düzenlemeler, yapılandırmalar ve yenilenmeler meydana gelecektir ve büyük bir sınav verilecektir. Taşlar yerinden oynayıp bildiğimizi realiteler değişecektir.

Satürn Oğlak geçişinde diğer dış gezegenlerle olan önemli açıları ise şöyle:

27 Ağustos 2018 tarihinde Satürn, Uranüs ile üçgen açı kuracak. Her iki gezegen bu açıyı retro haldeyken yapacak. Geçmişin gölgesinden kurtulup kanatlanmanın vaktinin geldiğine işaret edecek bu görünüm. Hayatımızdaki eski yapıları yıkıp yerine yenilerini inşa etmemiz gerekecek ve bu ise aniden ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşebilir. Toplumsal bakımdan ise; düzen ve sistemlerde yenilenmelere neden olabilir. Ekonomi ile ilgili büyük gelişmeler beklenebilir. Teknoloji, bilim, uzay bilimleri, alternatif bilim, astroloji konularında yenilikler meydana gelebilir. Yeni icatlar ve keşifler dünyayı sarsabilir. UFO ve dünya dışı yaşam konularında da ani ve beklenmedik güzel gelişmeler oluşabilir. Bu açı altında, Jüpiter hala Akrep burcunda olacağından dolayı dünya hükümetleri sakladıkları sarsıcı UFO gerçeklerini dünyaya duyurabilir ve insanlık realitesinde büyük bir değişime neden olup kollektif bilinçlerde sıçramalara sebebiyet verebilir.

Satürn, Neptün ile ilk sekstil (altmışlık) açısını 31 Ocak 2019’da, ikinci altmışlık açıyı 18 Haziran 2019 ve son açısını ise 8 Kasım 2019 tarihinde kuracak. Bu dönemde, bulanık ve göremediğimiz şeyler bir anda tüm çıplaklığıyla karşımızda durabilir ve gerçekler yüzümüze bir su gibi çarpabilir. Ruhsal uyanışlar ve farkındalıklarda artışlar yaşanabilir.

12 Ocak 2020 yılında ise Satürn, Pluto ile kavuşum yapacak. Satürn-Pluto kavuşumları her 33 yılda bir gerçekleşir, daha önce 1915, 1947 ve 1982 yıllarında gerçekleşmişti bu görünüm. Hal böyleyken, somut yapılar yıkılıp yerine yenileri gelip kalıcı bir hal alabilir. Hayatımızın bir alanında ölüp yeniden doğmamız gerekebilir, yani o şeylere sıfırdan başlamak zorunda kalabiliriz. Bunu kangren olmuş parmağın kesilip atılmasına benzetebiliriz. Bu bir katarsis (arınma) ve iyileşmedir. Ayrıca, bazı konularda gücümüzün sınırlarını zorlayabiliriz.Tabii bu süreç çok sancılı ve zorlayıcı olacaktır. Toplumsal bakımdan ise, finans, politika ve yönetim konularında köklü değişimler ve yapılanmalar meydana gelebilir. En önemlisi, dünyada büyük ve derin bir ekonomik kriz görülebilir. Doğal afetler çok yıkıcı olabilir. Eski ve dogmatik kafalı liderlerin baskıları artabilir. Aslında yapılacak bu baskılar ileri görüşlü ve yeniliklere açık yeni liderlerin de doğmasına neden olabilir. Toplumlarda şiddete eğilimde de artışlar görülebilir.

Satürn Oğlak geçişinin Türkiye’ye olan Etkileri

Satürn Oğlak burcunda 3 Mart 2018 tarihinden itibaren 7. evimizde transit etmeye başlayacak ve 19 Şubat 2020 tarihinde bu evdeki transitini bitirmiş olacak. Bu dönemde, genel olarak uluslararası ilişkiler, dış ticaret, diplomasi, adalet, açık düşmanlarımız ile ilgili konular yine ön planda olacaktır ve bu konularda sınavlardan geçilecektir. Adalet ve hukuk konularında yeniden yapılanmalar ve inşalar söz konusu olabilir, yeni yasalar çıkabilir.

9 Ocak-13 Şubat 2019 tarihleri arasında transit Satürn natal Pluto ile karşıt açıda olacak. Dolayısıyla, halkı zor duruma sokacak bir ekonomik kriz yaşanabilir. Dış ilişkilerle ilgili sıkıntılı durumlar da meydana gelebilir, bazı yaptırımlarla yüz yüze kalabiliriz. Toplumun psikolojisi bozulabilir. Toplumda esneklik azalabilir, fanatizm artabilir. Şiddete davetiye çıkaran olaylar yaşanabilir. Radikal yapılanmalar ve dönüşümler de oluşabilir.

13 Eylül-22 Kasım 2019 tarihleri arasında transit Satürn natal Uranüs ile altmışlık açı kuracak. Düzen ve sistemde bir takım değişiklikler görülebilir. Mecliste ve hükümette değişimler de meydana gelebilir.

12 Ocak-16 Şubat 2020 tarihleri arasında ise, Türkiye’nin 7. evinde Satürn-Pluto kavuşumu olacak. Hal böyleyken, yönetim, politika ve finans temalarında sıkıntılar ve karamsar durumlar meydana gelebilir. Ülkenin yöneticileri zor durumlarda kalabilir. Dış ilişkilerde büyük problemler görülebilir, ülkemiz manipülatif durumlarla yüz yüze kalabilir.

Satürn yakın tarih olarak en son Aralık 1929-Kasım 1932, Ocak 1959-Ocak 1962, Şubat 1988-Şubat 1991 tarihleri arasında Oğlak burcunda transit etmiştir. Bu tarihlerdeki dünyadaki bir takım önemli olaylara bir bakalım:

1929- 1929 yılında ABD’de başta New York, ardından diğer önemli menkul kıymet borsalarının çöküşüyle başlayan sonrasında sanayi, hizmet ve tarım sektörlerine sıçrayarak derin etkisi altına alan kriz, 1930 yılı itibariyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Büyük çoğunluğu sanayileşmiş ülkelerde olmak üzere dünyada 50 milyonu aşkın insanın işsiz kalmasına, dünya toplam üretiminin %40, dünya ticaretinin %70 civarında azalmasına yol açtığı için ve etkilerinin ikinci dünya savaşına kadar devam etmesinden dolayı tarihe adını Büyük Buhran olarak kazımıştır.

1961- 12 Nisan 1962’de Moskova Yuri A. Gagarin adlı astronotunu uzaya göndererek tarihte ilk kez bu astronot Dünya’nın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaşmıştır.

1988- 2 Aralık tarihinde Benazir Bhutto Pakistan’ın ilk müslüman kadın lideri seçilerek yönetime geçmiştir.

1989- Soğuk savaş yıllarının, belki de en açık ve net sembolü olan Berlin Duvarı, 13 Ağustos 1961 yılında, Doğu Alman Meclisi’nin aldığı karar neticesinde yapılmaya başlanmıştır. Amacı ise, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya’ya göç etmesini engellemektir. Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda bulunan bu duvar, Batı’da yıllarca “utanç duvarı” olarak anılmıştır. 9 Kasım 1989 tarihine kadar ayakta duran bu duvar, Doğu Almanya’nın vatandaşlarına Batı’ya göç izni vermesinin ardından, tüm tesisleri ile birlikte yıkılmıştır.

1990- Saddam Hüseyin, Kuveyt’in Basra eyaletine bağlı olduğunu ve bu nedenle de Basra’nın Irak hükümetine ait olduğunu düşünmüş ve bu düşünceyle 2 Ağustos 1990’de Kuveyt’i işgal etmiştir. Irak’ın Kuveyt’i işgali üzerine Amerika’nın öncülüğündeki Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısırında aralarında bulunduğu 28 koalisyon üyesi ülke Irak’a savaş açmıştır. Bu savaş tarihte Körfez Savaşı, Birinci Körfez Savaşı veya Çöl Fırtınası Harekâtı olarak anılmaktadır.

Sevgilerimle,

Burçin Tezay

Tanıtılan Yazılar
Yazılar Çok Yakında Burada
Birazcık daha sabır.
Son Paylaşımlar
Arşiv